Vanaf 2021 moet iedere nieuwe aanvraag voor bouwvergunning voldoen aan de zogeheten BENG 2021-eisen. Dit zin nieuwe bouwregels. Die het gebruik van fossiele energie moet terugdringen. Enerzijds betekent dit dat nieuwe woningen en gebouwen beter geïsoleerd moeten worden, maar ook dat er gebruik gemaakt moet worden van duurzame en energiezuinige installaties.

BENG 2021-eisen voor betere energieprestaties

Iedere woning die gebouwd wordt, moet voldoen aan drie verschillende eisen. Mocht uit de vergunningsaanvraag blijken dat een van deze drie punten niet behaald wordt, dan wordt de aanvraag afgekeurd. De punten waar naar gekeken wordt zijn:

  • Wat is de behoefte aan energie in de woning uitgerekend in kWh per m2 gebruiksoppervlak op basis van een jaar
  • Fossiel energiegebruik in kWh op basis van een jaar
  • Wat levert de woning als aandeel in hernieuwbare energie, uitgerekend in procenten.

Het is belangrijk om deze eisen in de bouw mee te nemen, om aan het Europese Energieakkoord te voldoen. Hiermee vervangt BENG 2021 de oude EPC-eisen, ofwel Energieprestatie Coëfficiënt.

Houd rekening met hitte

Waar het in de winter belangrijk is dat het niet te koud wordt, mag het in de zomer niet te warm worden. Ook dit is een punt dat wordt meegenomen in de BENG-eisen. Naast koudere winters krijgen we tenslotte ook steeds meer te maken met warmere zomers. Daarom is het belangrijk dat oververhitting wordt voorkomen. Hiervoor is de indicator TOjuli in het leven geroepen. Hierbij wordt rekening gehouden met grote temperatuurverschillen en hoe dit van invloed is op het gebouw. In het geval van TOjuli gaat het over de koelbehoefte van de woning. Volgens NTA 8800.

Extra eisen tegen geluidsoverlast

Naast de extra eisen op het gebied van energieprestaties, worden er ook nieuwe geluidseisen gesteld aan woningen. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan geluidsoverlast door bijvoorbeeld warmtepompen en airco’s.

Waar in eerste instantie werd gesproken dat dit op 1 januari van kracht zou worden, is dit uitgesteld tot 1 april.

BENG 2021 indicatoren